Ta körkort

Målet med  körkortsutbildningen är att du skall klara de prov som vägverket anordnar i form  av ett teoriprov och ett körprov innan körkortet är ditt. Allt det som behöver  göras fram till körkortet hjälper vi dig med när du tar kontakt med  oss.

Övningskörning

Innan du börjar övningsköra  behöver du ett körkortstillstånd.   Du behöver också göra en  synprövning där du får ett intyg som utgör bilaga till ansökan om  körkortstillståndet.

Beställ blankett/ansök här:  Ansökan körkortstillstånd

Övningskör du privat måste din handledare först ha ett handledartillstånd. För att bli  handledare krävs dock en genomförd handledarutbildning.  Även du som skall  övningsköra måste genomföra denna utbildning. Utbildningen kan genomföras på  Trafikskolan efter föranmälan. Ansökan om handledarskap gör du via  körkortsportalen.

Beställ blankett/ansök här:  Ansökan handledarskap

Riskutbildning

Innan du kan genomföra  förarprovet på Trafikverket måste du också ha genomgått särskild riskutbildning  som består av två delar.
Del 1 är en teoretisk del som omfattar alkohol och  andra droger, trötthet och andra riskpåverkande faktorer. Utbildningen skall  omfatta minst 3 timmar och denna utbildning kan du genomföra på Trafikskolan  efter föranmälan.
Del 2 genomförs på en halkbana där körning tränas på halt  underlag. Riskutbildningen bör göras i ett senare skede av din utbildning för  att få ut mesta möjliga av denna. Anmälan till halkbanan hjälper vi dig  med.

Förarprovet

När du klarat av din utbildning  enligt ovan är det dags att genom-föra förarprovet hos vägverket. Förarprovet  består av teoriprov/kunskapsprov och körprov. När dessa prov godkänts är  körkortet ditt.