Riskutbildning

Numera omfattas den obligatoriska riskutbildningen av  två delar:

• Del 1 omfattar alkohol, andra droger, trötthet och  riskfyllda
beteenden i övrigt.
• Del 2 är riskutbildningens gamla del (kallas ofta halkbana). Den
omfattar hastighet,  säkerhet och körning under särskilda
förhållanden.

Båda  delarna måste vara genomförda och giltiga innan du gör kunskapsprov och körprov.

Riskutbildning del 1

Riskutbildningen Del 1 måste omfatta  minst 180 minuter och tar ca 3,5 timmar att genomföra och är giltig i 5  år.
Minimikrav för godkänt genomförande är obligatorisk närvaro under hela  kurstillfället och att man deltar och tar ställning inför frågeställningar som  framförs.
Efter kursen rapporteras genomförd riskutbildning av trafikskolan  till Transportstyrelsen.

Anmälan riskutbildning del 1

Föranmälan samt  förskottsbetalning av kursavgift är obligatoriskt samt bindande (se  prislistan).

Bokning sker enklast genom att kontakta oss på telefon
08-741 17 00 eller på plats under kontorstid (se  kontakt).

Betalning kan ske till vårt Bankgiro 492-7026 eller på trafikskolan,  senast 4 dagar före kurstillfället.

Avbokning av tidigare föranmälan  skall ske senast 4 dagar innan kurstillfället, senare avbokning innebär fullt  pris.

Kom till kursen senast 10 minuter före då obligatorisk  legitimationskontroll sker med id-kort eller pass.

Anmälan riskutbildning del  2

Kontakta oss för mer information på telefon 08-741 17 00  eller på plats under kontorstid (se kontakt).