Har körkort

Du som redan har körkort och vill uppdatera dina  körkunskaper praktiskt och/eller teoretiskt för att känna dig säker i trafiken.  Vi erbjuder kompletterande träning individuellt anpassad just för dig. Det finns  många anledningar att känna sig lite osäker i trafiken som till  exempel:

·  Det var länge  sen jag tog körkort och mycket kan ha hänt på
området som jag  kanske missat!
· Har kört väldigt lite sedan jag tog körkort och nu behöver  jag
köra bil!
· Har liten erfarenhet av Stockholmstrafiken!
· Skall bli handledare och vill  själv föregå med gott exempel!
· Tycker det är svårt att parkera och undviker att köra där det  kan
vara mycket bilar!
· Vet inte riktigt hur man egentligen ska köra i en
cirkulationsplats för att det ska bli rätt!
· Körfältsbyten känns farliga  och svåra att genomföra!
· Osäkert vilka väjningsregler som gäller i olika  korsningar!
·  Vågar inte köra  inne i Stockholms innerstad!
· Är rädd om miljön och vill påverka den minsta möjliga när  jag
använder bilen!

Kontakta oss för mer  information/rådgivning på telefon
08-741 17 00 eller på plats under  kontorstid (se  kontakt).